Управление на имоти

Тази услуга представлява интерес за собствениците на недвижими имоти, закупени с цел отдаване под наем във връзка с ангажиментите, съпътстващи целия процес относно организацията и поддръжката на имота. Собствениците на инвестиционни имоти имат възможността да спестят време, да избегнат грижите относно експлоатацията на имота им, както и да си подсигурят постоянната заетост на имота, поверявайки го в ръцете на професионалист срещу писмени ангажименти от негова страна. Изборът на специалист Ви гарантира редица предимства, част от които са:

  • Ангажимент относно поддръжката и състоянието на имота
  • Своевременна намеса в случай, че имота не се стопанисва с грижата на добър стопанин и във вида, в който собственикът изисква
  • Редовно заплащане на консумативните разходи във връзка с експлоатацията на имота и дължимия наем при наличието на наематели или след освобождаване на имота
  • Редовно заплащане на наема
  • Изготвяне на необходимата документация, защитаваща интересите на наемодателите с цел подсигуряване на Вашето бъдещо спокойствие