Заяви пазарна оценка

Когато става въпрос за продажба на имот и търсите най- добрата сделка за Вас, добре е да се обърнете към специалист, който да изготви пазарна оценка на Вашия имот. Изисквайте от Вашия брокер на недвижими имоти информация относно максимума, който бихте могли да получите от продажбата на Вашия имот в днешните условия на пазара. От изключително значение е да предприемете подобна стъпка преди да стартирате продажбата, тъй като правилното позициониране на имота на пазара на недвижими имоти Ви гарантира оптимални резултати! Завишаването на цената от друга страна, води до застояване на имота на пазара и до загуби в неподозирани стойности, което рефлектира само и единствено върху Вас. Пазарната оценка, изготвена от специалист се базира на множество фактори, един от които е реалният брой сключени сделки, което е предпоставка за прецизност и точност при определянето на максималната цена. Оценката би могла да бъде обвързана и с конкретен срок, в зависимост от нуждите и желанията на клиента. Първоначалните действия са неизменно свързани с крайния резултат.

Вземете информирано решение за Вашия имот, защото времето е пари!

Заяви оценка