Ипотечни кредити

Покупката на жилище с ипотечен кредит изисква задълбочена информация и анализ на конкуретните предложения на водещите банки. Благоприятен фактор в момента е силната конкуренция между банките, за които ипотечното финансиране е начин да си осигурят нови клиенти и бъдеща доходност. Ролята на брокера на недвижими имоти е да подсигури най-добрите условия на финансиране на своите клиенти- още една стъпка към най-изгодната сделка! Вашият брокер е този, който би могъл да Ви подкрепи в отправянето на индивидуална оферта, изготвена на ръководно ниво на съответната банка. Изготвянето на оферта за ипотечно кредитиране директно от ръководен кадър на банката спестява време, множество рутинни процедури и гарантира най- изгодните условия за нашите клиенти! Вашият брокер би могъл да сравни на пръв поглед идентични оферти, които банките отправят към своите клиенти, всяка от които обаче включва различни преимущества за Вас!

Изборът на банка е валиден за целия период на кредита, важно е отношението на банката не само при получаването на кредита, а най-вече в нейното поведението през годините и най-вече в период на криза. Тук ролята на брокера е особено важна. Какво ще направи брокерът ви за Вас:

  • Предварителен анализ на търсенето и уточняване на подходящия процент финансиране на сделката чрез банков кредит;
  • Провеждане на срещи с директори на банки, предлагащи подходящ кредит, съобразен с очакванията и самоучастието Ви;
  • Анализ на конкурентните предложения и консултация при избора на най-изгодната оферта;
  • Анализ на отношението от съответни банки към клиентите в дългосрочен план и действията им в период на криза;
  • Съдействие в подготовката на документи във връзка с обезпечението/имота необходими за ипотеката.