3 Причини да не намираш успех като брокер

Всички искаме да бъдем успешни в професията, която сме избрали, но не винаги успяваме да постигнем това, което си представяме. В тази статия ще Ви споделим 3-те причини да не намирате успех като брокер на недвижими имоти.

1. Лош избор на компания

Всеки човек се ражда с възможността да постигне всичко, което желае – досущ като един търговец. Всеки има своите силни индивидуални качества, които могат да го издигнат до реализация като успешен брокер, но за да развие по най-добрия начин своите качества, той трябва да попадне в подходяща среда, защото и най-качественото семе ще загине, ако бъде посято в пустинята. Поради тази причина ние вярваме, че всеки човек заслужава да попадне в най-добрата компания за своето развитие. Компания с мисия и визия, насочена към непрекъснатото развитие на своите служители, защото това е най-сигурният начин да ги превърне в успешни брокери. Най-добрата компания дава на своите търговци непрекъснато обучение, позитивно отношение, награди за упоритостта, постоянството и персонален ментор за скоростно развитие. Дава пример за това какво означава да си успешен брокер.

2. Липса на самообучение и самоусъвършенстване.

Дори да попаднете в най-подходящата компания за своето развитие, ако разчитате само и единствено на обучението от страна на компанията, това няма да Ви позволи, да се откроите и да постигнете най-желания резултат. Именно за това всеки носи лична отговорност за своето самообучение и самоусъвършенстване. Всеки успешен брокер трябва да чете книги и да посещава семинари, за да надгражда непрекъснато своите знания, които след това с упоритост и постоянство да превръща в умения, постигащи несравними резултати.

3. Липса на ясни цели и план за постигането им.

Много брокери смятат, че ако просто са в продажбите и действат, резултатът сам ще дойде при тях. Липсата на достатъчно голяма цел, която да ги мотивира, това води до застояване и липса на действие. Той никога не би могъл да разбере какви биха били успехите, ако просто предприеме действие. Ясната визия и планът за достигането ѝ разделят успешния брокер от обикновения. След поставянето на цел от изключително значение е ясният и конкретен план за постигането ѝ. Известно е, че когато нямаме план, ние ставаме част от плана на някого другиго и постигаме успех за него вместо за себе си. Но провалът е гарантиран, ако смятаме, че горепосоченото твърдение не се отнася за нас. Историята показва, че формулата за успеха е съставена от 3 части. Притежаването на конкретна цел, мотивация за постигането ѝ и стриктното следване на план - това са определящите фактори за един успешен брокер.

Това бяха нашите напътствия за всеки, който желае да поеме по пътя на успешния брокер, а тези, които са сериозни в намеренията си и наистина искат да пробият в бранша, може да се възползват от нашия безплатен наръчник. В него The Home включиха 5 принципа, чрез които да се превърнеш в успешен брокер, както и най-ценната литература, която е помогнала на нашите брокери. Линк за наръчника: https://thehome.bg/download-free-pdf/